Language Xchange IrelandFirma Language Xchange Ireland została założona w 2009 r. Dyrektor zarządzający firmy, Kieran Quigley, zdobywał doświadczenie w organizowaniu praktyk uczniowskich w firmie Northview Training and Development Ltd i na bazie tej firmy właśnie powstała Language Xchange Ireland. Siedziba firmy jest zlokalizowana w Clonmel, w hrabstwie Tipperary, w Irlandii. Kieran Quigley założył w/w firmę, aby zadbać o interesy uczącej się młodzieży, przyjeżdżającej do Irlandii z całej Europy, m.in. w ramach projektów mobilności. Obecnie dyrektorem zarządzającym firmy jest Con Furey, dotychczasowy dyrektor finansowy Language Xchange Ireland.


www.languageexchange.ie