Projekt "Training abroad - a key to a successful career", który został zatwierdzony do realizacji przez Narodową Agencję w Warszawie to projekt mobilności - to działanie realizowane w ramach programu Leonardo da Vinci.

Celem Projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz zwiększenie szans naszych uczniów na europejskim i krajowym rynku pracy.

Uczestnicy stażu to uczniowie klas trzecich technikum informatycznego, którzy w toku kształcenia zdobywają wiedzę z zakresu następujących przedmiotów zawodowych:
  • Systemy operacyjne i sieci komputerowe
  • Programowanie strukturalne i obiektowe
  • Urządzenia techniki komputerowej
  • Multimedia i grafika komputerowa
  • Oprogramowanie biurowe
  • Język angielski zawodowy

Planujemy wysłanie dwóch grup uczniów na staż, w każdej grupie po 18 uczniów i po 2 nauczycieli – opiekunów.

Instytucją partnerską w naszym Projekcie jest firma Language Xchange Ireland.
W grudniu 2011 r. gościliśmy w naszej szkole dyrektora zarządzającego firmy,
pana Kierana Quigley.

Jednym z najważniejszych aspektów działalności firmy Language Xchange Ireland jest zapewnienie młodzieży miejsca praktyk zgodnego z tematem Projektu, a także odpowiadającego potrzebom i oczekiwaniom młodzieży.